Licytacje

I Licytacja ruchomości - Ford Transit , Szlifierka szerokotaśmowa

13.12.2019 | 14.00
Dębniałki 1B , 62-814 Blizanów

33.750 zł 

cena wywołania
wadium:  4.500 zł

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

Kancelaria Komornicza, Mościckiego 38, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 786-10-86 / fax.

www.komorniktomaszow.com.pl

Sygnatura: GKm 84/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-12-2019 o godz. 14:00 pod adresem: PPHU Korona, Dębniałki 1B , 62-814 Blizanów, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Ilość Suma oszacowania Cena wywołania
1 Ford Transit , rok prod. 2008 nr rej. PKA JA04 1 20 000,00 zł 15 000,00 zł
2 Szlifierka szerokotaśmowa SAC 1100 nr ser. H16OM 1 25 000,00 zł 18 750,00 zł

*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 867 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmie należy wpłacić na konto komornika nr 57 1050 1461 1000 0090 3085 7495 podając nazwę wpłacającego , sygnaturę akt sprawy , oraz skróconą nazwę ruchomości na które jest wpłacane wadium.

 

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak