Licytacje

Lokal mieszkalny nr 1 o pow. 42,76m2

położony w Tomaszowie Maz. pod adresem

ul. Serafina Rode nr 7

18 września 2019 | 13:30
Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 9

96 750

cena wywoławcza
wadium: 12 900,00

Udział 1/2 w lokalu nr 13 o pow. 36,60 m2

położony w Tomaszowie Maz. pod adresem

ul. Nadrzeczna 28

16 grudnia 2019 | 09:30
Tomaszów Maz. ul. Mościckiego 9

47 200,00

cena wywoławcza
wadium: 4 720