Licytacje

I Licytacja ruchomości - Renault Premium 460 HR 460.19 T

28.04.2021 | 12.00
ul. Pawia 14, 95-070 Rąbień

28.125,- zł (w tym VAT 23%)

cena wywołania
wadium: 3 750,00 zł

 Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim

Michał Ratuszniak

 

Kancelaria Komornicza, Nadpiliczna 15, Tomaszów Mazowiecki, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. (44) 610-38-02 / fax. 574-573-051

www.komorniktomaszow.com.pl

Sygnatura: GKm 137/19

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michał Ratuszniak podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2021 o godz. 12:00 pod adresem: ul. Pawia 14, 95-070 Rąbień, odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp. Nazwa ruchomości Liczba Suma oszacowania Cena wywołania
1 RENAULT 460 Premium HR 460.19 T , rok prod. 2011 1 37 500,00 zł** 28 125,00 zł

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Cena wywołania wynosi 3/4 wartości szacunkowej.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

UWAGA:

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Zgodnie z art. 867 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.

Rękojmie należy wpłacić na konto komornika nr 57 1050 1461 1000 0090 3085 7495 podając nazwę wpłacającego , sygnaturę akt sprawy , oraz skróconą nazwę ruchomości na które jest wpłacane wadium.

Komornik Sądowy

Michał Ratuszniak