Kancelaria

Witam na stronie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Mazowieckim Michała Ratuszniaka. Kancelaria powstała w marcu 2016 roku, ideą naszej działalności jest łączenie skuteczności i szybkości działania z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Dużą wagę przywiązujemy do bezpośredniego kontaktu zarówno z dłużnikiem jak i z wierzycielem oraz na bieżąco informujemy o każdym etapie postępowania.

Służymy również pomocą w udzielaniu informacji w zakresie praw i obowiązków uczestników postępowania egzekucyjnego.

Właściwość kancelarii obejmuje powiat tomaszowski w tym gminy Ujazd, Rokiciny, Lubochnia, Rzeczyca, Czerniewice, Żelechlinek, Będków, Inowłódz oraz Budziszewice.

Ze względu na prawo wierzyciela do wyboru komornika, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy z nieruchomości stosuje się odpowiednio, komornik sądowy Michał Ratuszniak może prowadzić czynności egzekucyjne na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi  (art. 10 Ustawy o komornikach sądowych).